Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.

Kogo wspieramy?

Wsparciem w ramach projektu obejmujemy zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego.

W jaki sposób?

Działania zaplanowane w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzone są z wykorzystaniem metodologii zatrudnienia wspomaganego.

Kto udziela wsparcia?

Wsparcia udziela kadra, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz wiedzę z zakresu zatrudnienia wspomaganego oraz stosowania Klasyfikacji ICF.

Nasza oferta

Osoby z niepełnosprawnościami biorące udział w projekcie, otrzymają indywidualne wsparcie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, świadczone zgodnie z pięcioma etapami zatrudnienia wspomaganego.

Krok 1

Zaangażowanie klienta – rekrutacja

Krok 2

Tworzenie profilu zawodowego

Krok 3

Znajdowanie pracy

Krok 4

Zaangażowanie pracodawcy

Krok 5

Wsparcie w miejscu pracy i poza nim

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Łączna liczba osób z niepełnosprawnością planowana do objęcia wsparciem w ramach całego projektu (III okresy finansowania) wynosi 890 osób. Dowiedz się kto może zostać beneficjentem projektu!