Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Biuro Lidera Projektu

Biuro Lidera Projektu

Biuro Partnera Projektu

Biuro Partnera Projektu

Centrum DZWONI w Warszawie

Centrum DZWONI w Warszawie

Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Zgierzu

Centrum DZWONI w Zgierzu

Centrum DZWONI w Gdańsku

Centrum DZWONI w Gdańsku

Centrum DZWONI w Jarosławiu

Centrum DZWONI w Jarosławiu

Centrum DZWONI w Głogowie

Centrum DZWONI w Głogowie

Centrum DZWONI w Ostródzie

Centrum DZWONI w Ostródzie

Centrum DZWONI w Białymstoku

Centrum DZWONI w Białymstoku

AWZ we Wrocławiu

AWZ we Wrocławiu

AWZ w Katowicach

AWZ w Katowicach

AWZ w Miliczu

AWZ w Miliczu

BIURO LIDERA PROJEKTU
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: 22 848 03 14; e-mail: zg@psoni.org.pl

Centrum DZWONI w Warszawie
ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa
tel.: 22 620 30 31
e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Bytomiu
ul. Pl. Kościuszki 9/33, 41-902 Bytom
tel.: 726 136 335
e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Zgierzu
ul. Al. Struga 13-21, lok. 208, 95-100 Zgierz
tel.: 726 136 348
e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
tel.: 726 136 347
e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
tel.: 726 136 364
e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Głogowie
ul. Norwida 3, 67-200 Głogów
tel.: 784 084 048
e-mail: glogow@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Ostródzie
ul. Kościuszki 2, pok. 312, 14-100 Ostróda
tel.: 692 819 525
e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Białymstoku
ul. Zamenhofa 8/1, Białystok
tel.: 535 681 218
e-mail: bialystok@centrumdzwoni.pl

BIURO PARTNERA PROJEKTU
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław
tel.: 71 344 17 34; e-mail: wson@wson.wroc.pl

AWZ we Wrocławiu
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław
tel.: 71 344 17 34, 885 699 989
e-mail: k.ostrowska@wson.wroc.pl

AWZ w Katowicach
pl. Grunwaldzki 8-10/1, 40-127 Katowice
tel.: 609 982 410
e-mail: j.zarzycka@wson.wroc.pl

AWZ w Miliczu
ul. Sanatoryjna 24a, 56-320 Krośnice
tel.: 720 863 075
e-mail: m.folmer@wson.wroc.pl