Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

O projekcie

Gdzie?

Zasięg projektu

Projekt ma charakter ogólnopolski, jest realizowany na terenie 10 województw:

 • województwo mazowieckie
 • województwo łódzkie
 • województwo śląskie
 • województwo pomorskie
 • województwo podkarpackie
 • województwo dolnośląskie
 • województwo opolskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • województwo podlaskie
 • województwo wielkopolskie

Biura, w których wsparcie jest udzielane zlokalizowane są w 11 miastach:

 

 • w Bytomiu, Białystoku, Gdańsku, Głogowie, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu – w Centrach Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – w skrócie Centrach DZWONI,
 • w Katowicach, Miliczu i we Wrocławiu – w Agencjach Wspomaganego Zatrudnienia – w skrócie AWZ.