Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

Rekrutacja

Grupa docelowa

Jaka jest grupa docelowa projektu?

Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnościami:

  • nieaktywne zawodowo
  • zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony