Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych

Rekrutacja

Liczba uczestników

Jaka jest liczba uczestników projektu?

W trzecim okresie finansowania tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. do projektu zostanie zrekrutowanych 235 osób, w tym 185 osób nieaktywnych zawodowo i 50 osób z zatrudnionych.

Łączna liczba osób z niepełnosprawnością planowana do objęcia wsparciem w ramach całego projektu (III okresy finansowania) wynosi 890 osób (520 osób PSOUU, 370 osób WSON).


szacowana łączna liczba osób z niepełnosprawnością biorąca udział w projekcie

liczba osób nieaktywnych zawodowo w chwili przystąpienia do projektu

liczba zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego